fbpx
  • เท้าปุก
    อื่นๆ

    โรคเท้าปุก (Clubfoot) รักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

    โรคเท้าปุก (Clubfoot) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเท้ามักผบมากในเด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยเท้าจะบิดผิดรูปมักเรียกกันว่า เท้าปุก เท้าแป ในปัจจุบันสำหรับโรคนี้นั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โดยโรคเท้าปุกนั้น อาจเกิดกับเท้าข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างก็เป็นไปได้ แพทย์จะแนะนำให้คนที่เป็นโรคนี้เข้ารับการรักษาทันที โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเสมอไป เท้าปุก เกิดจากอะไร? อย่างที่บอกไปข้างต้นในปัจจุบันโรคเท้าปุก เท้าแป นั้นเรายังไม่ทราบสาเหตุแแน่ชัด สามารถพบได้หลายๆ สาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น พันธุกรรม กระดูกบริเวณข้อเท้าผิดรูปตั้งแต่เกิดโรคเท้าปุกแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุ คือ เกิดจากตำแหน่งทารกในครรภ์ถูกผนังมดลูกกดทับ แบบไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากกลุ่มอาการหรือโรคทางระบบประสาท โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากพ่อแม่ คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเท้าปุก แม่ที่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์อาศัยในมดลูกที่มีน้ำคร่ำน้อย ท่าเด็กในครรภ์ที่มีการกดเบียดผนังมดลูก รวมทั้งผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น อัมพาตสมอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองอาจจจะเป็นผลที่ตามมาหรือเป็นสาเหตุของเท้าปุก เท้าแปก็ได้ ref: pr.moph.go.th โรคเท้าปุก มีกี่ชนิด? โรคเท้าปุกสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ โรคเท้าปุกเทียม (postural clubfoot) เกิดจากการผิดปกติของเท้าที่ขณะอยู่ในครรภ์มีเท้าบิดเข้าด้านใน ไม่มีรอยลึกผิวหนังด้านในของฝ่าเท้าและด้านหลังของข้อเท้า ซึ่งโรคเท้าปุกประเภทนี้สามารถดัดให้เท้าอยู่ในลักษณะเหมือนเท้าปกติได้ง่าย โรคเท้าปุกแท้ (congenital clubfoot) โรคเท้าปุกประเภทนี้ไม่สามารถดัดให้ความผิดรูปหายไปได้ โรคเท้าปุกชนิดที่เกิดขึ้นร่วมกับโรคอื่น (syndromic หรือ teratologic clubfoot) เกิดจากการที่มีโรคอื่นร่วมด้วยเช่น โรคกล้ามเนื้อยึดติดแข็ง (arthrogryposis multiplex congenita) โรคถุงน้ำในไขสันหลัง (myelomeningocele)  ซึ่งหลังการรักษา โรคเท้าปุกประเภทนี้สามารถกลับเป็นซ้ำได้ การรักษาโรคเท้าปุก (Clubfoot) การรักษาจะเป็นการักษาด้วยการดัดเท้าร่วมกับการเข้าเฝือกควรทำตั้งแต่ทารกพึ่งคลอดเพราะถ้าปล่อยไว้นานเกินไปกระดูกในเท้าจะเจริญเติบโตผิดแนว ทำให้กระดูกและข้อในเท้าผิดรูปอย่างถาวรได้  การดูแลควรสวมรองเท้าที่พอดีและรับกับลักษณะของฝ่าเท้าสวมอุปกรณ์เสริมที่เท้าเพื่อลดอาการปวดเท้า โดยรองเท้าหรือแผนเสริมนี้ควรได้รับการทำจากนักกายอุปกรณ์  ด้วยเช่นกัน