• 5 เทคนิคเลือก รองเท้าแตะผู้สูงอายุหญิง
    รองเท้าเพื่อสุขภาพ

    5 เทคนิคเลือก รองเท้าแตะผู้สูงอายุหญิง

    รู้หรือไม่ในแต่ละปีประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีที่อาศัยอยู่ที่บ้านจะมีอาการหกล้มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้จะมีการหกล้มมากกว่า 1 ครั้งหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยคือการสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมการสวม รองเท้าแตะผู้สูงอายุหญิง เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยในการป้องกันก…