fbpx
  • ทำขาเทียมกับนักกายอุปกรณ์
    ขาเทียม

    ทำไมต้องทำขาเทียมกับนักกายอุปกรณ์ ? นักกายอุปกรณ์คือใคร

    นักกายอุปกรณ์คือใคร ? นักกายอุปกรณ์ คือบุคคลกากรทางการแพทย์ที่จบจากสถาบันทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบัน ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยเดียว คือ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักกายอุปกรณ์ จะถูกขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ ในการทำขาเทียมนั้นนักกายอุปกรณ์จะต้องศึกษา ทั้งกระบวนการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นภาวะของโรค การให้การรักษาทางกายอุปกรณ์เทียม (ขาเทียม) กระบวณการวิศวะกรรมทางเทคโนโลยีในการผลิต และปรับใช้ทางกายอุปกรณ์เทียม รวมถึงระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ ดังนั้นการเข้ารับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ ที่ตรงสาขาวิชาชีพจะสามารถสื่อสารวางแผนการรักษากับทีมผู้ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องระหว่าง แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู / นักกายอุปกรณ์ /นักกายภาพบำบัด / นักกิจกรรมบำบัด เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยในการดึงศักยภาพเเละฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อกลับเข้าสูสังคมได้อย่างสูงสุด?? ดังนั้นก่อนทำขาเทียมทุกครั้งเพื่อให้มันใจว่าเราจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดตามหลักวิชาการควรเลือกทำขาเทียมกับกันกายอุปกรณ์ และ แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู ทำไมต้องทำขาเทียมที่โรงพยาบาลบางกรวย 2 โรงพยาบาลบางกรวย 2 เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ?? สามารถทำขาเทียมได้แบบองค์รวม ตรวจด้วย แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู ทำขาเทียมโดย นักกายอุปกรณ์ ฝึกการใช้และกายภาพ กับ นักกายภาพบำบัด โดยคนไข้ที่มีสิทธิเบิก ไม่ว่าจะเป็นบัตรทองผู้พิการ , ข้าราชการ, หรือประกันสังคมก็สามรถทำได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสำรองจ่ายทำขาเทียมฟรี ? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเข้ารับบริการ และปรึกษาฟรีผู้เชี่ยวชาญ : แอดไลน์ : http://line.me/ti/p/%40varatmkittclinic หรือ @varatmkittclinic (มี ‘@’ นำหน้าด้วย) โทร. 087-049-1333